‘Mooier kunnen we het niet maken’ klonk het meerdere keren tijdens de door de gemeente met de OVPN georganiseerde bijeenkomst over TenderNed en Inkopen en Aanbesteden. Goed beschouwd werd daarmee gezegd dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp zich bij het verstrekken van opdrachten aan spelregels en criteria moet houden. De rode draad die door de presentaties liep was het advies om er als ondernemer daarom tenminste voor te zorgen dat je die spelregels en criteria kent. Maar vooral dat je bedrijf voor de gemeentelijke inkopers en budgethouders zichtbaar en vindbaar is.

Marktplein voor aanbestedingen

Drs. Seger de Laaf gaf als vertegenwoordiger van het ministerie van EZ uitleg over de betekenis en werking van TenderNed, het marktplein voor aanbestedingen. Seger de Laaf gaf toe zich ervan bewust te zijn dat het merendeel van de ondernemers de aanbestedingsmaterie als ‘moeilijk’ ervaart. Van de aanwezige ondernemers waren er dan ook slechts drie die al eens door middel van TenderNed een aanbesteding hadden verworven.

De Laaf demonstreerde de werking van de volledig digitale marktplaats van overheidsopdrachten en vertelde dat landelijk zo’n 60 miljard euro aan opdrachten via TenderNed wordt verstrekt. Circa 60% daarvan gaat naar grote partijen. De Laaf adviseerde daarom ook die grote partijen in de gaten te houden. Immers, voor veel onderdelen van het werk dat die grote bedrijven binnenhalen worden uiteindelijk weer onderaannemers ingeschakeld.

Tijdens zijn uitleg over TenderNed en zijn rondgang over het digitale dashboard gaf Seger de Laaf diverse adviezen over welke vinkjes je beter wel of juist niet kon activeren. Specifiek attendeerde hij op het belang van de CPV-code en de Nuts-code: “Het is even lastig om te doorgronden wat je met die codes en die vele vinkjes aanmoet, maar het is de tijdsinvestering meer dan waard. Immers het is in veel gevallen de enige mogelijkheid om een overheidsopdracht te kunnen verwerven.”

Ondernemersregister

Uitleg over de specifieke inkoop- en aanbestedingsregels van de gemeente Pijnacker-Nootdorp werd gegeven door Ton van Beekum, inkoopcoördinator a.i. bij de gemeente. Van Beekum verklaarde dat ook de inkopers van de gemeente zich via TenderNed oriënteren, maar dat zij daarnaast hun informatie uit het Ondernemersregister van de gemeente halen. Ton van Beekum gaf aan dat inmiddels circa 175 in Pijnacker-Nootdorp gevestigde ondernemers zich in dat register hebben laten vermelden. Van de bij de presentatie aanwezige ondernemers gaf het merendeel te kennen in het register vermeld te staan.

Van Beekum gaf uitleg over het gemeentelijke inkoopregiem. Enerzijds de verdeling naar procedures voor enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbesteding, nationale en Europese aanbesteding en anderzijds naar raming werk, levering of dienst, en 2b-dienst ofwel sociale dienstverlening. Bij enkelvoudig onderhandse aanbesteding hoeft de betreffende budgethouder slechts 1 offerte aan te vragen, terwijl voor meervoudig onderhandse aanbesteding minimaal 2 en maximaal 5 offertes moeten worden aangevraagd. Daarbij heeft men de vrijheid om ook offertes buiten de gemeente aan te vragen.

Controlerende rol

Ton van Beekum en zijn collega’s van de afdeling inkoop adviseren de gemeentelijke budgethouders om toch vooral de locale ondernemers offertes uit te laten brengen. Daarnaast adviseert men hen hiervoor ook het Ondernemersregister te raadplegen. Van Beekum gaf daarbij te kennen voor de aanwezige ondernemers niet meer dan dat te kunnen doen. Daarnaast gaf hij te kennen dat zijn afdeling ook een controlerende rol heeft. Hij nodigde de ondernemers herhaalde malen uit om, wanneer ondernemers nadere uitleg wensen waarom zij niet voor het verstrekken van een offerte zijn uitgenodigd of om onduidelijke redenen een opdracht niet hebben gekregen bij de betreffende budgethouder navraag te doen en zich desnoods met hun vraag te richten tot de Afdeling inkoop Pijnacker–Nootdorp, 015 – 3626262.

2016-09-07-bijeenkomst-tenderned-en-inkopen-en-aanbesteden