Verenigingsregels notarieel vastgelegd

De grondregels van de Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp (OVPN) zijn vastgelegd in de statuten. Daarin staat onder andere vermeld waarom en voor wie de OVPN is opgericht.

U treft er informatie over de lidmaatschapscriteria en de aard van de activiteiten die u bij de OVPN kunt verwachten. De meest recente statuten zijn op 5 maart 2009 notarieel vastgelegd.

U kunt de statuten downloaden.