Een bestuur van ondernemers

Het bestuur van de OVPN wordt gevormd door vijf actieve ondernemers of werknemers van toonaangevende bedrijven. Deze bedrijven zijn gevestigd in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Vacatures voor bestuursfuncties worden aan de OVPN-leden bekend gemaakt. Leden kunnen daarop solliciteren. Kandidaat-bestuursleden worden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering officieel aan de leden voorgedragen en bij voldoende stemmen benoemd.

Bestuurssamenstelling

Sinds de in maart 2015 gehouden algemene ledenvergadering wordt het bestuur gevormd door:

Arthur Venselaar (voorzitter)
Bedrijf: Bezorggroente.nl
Telefoon: 06-50203125
E-mail: info@ovpn.nl

Jacques Vonk (vicevoorzitter en penningmeester)
Bedrijf: Bloemendaal & Ruigrok
Telefoon: 015-3620600
E-mail: jvonk@bloemendaalruigrok.nl

Sandra Haket (bestuurslid)
Bedrijf: Impressed Druk en Print
Telefoon: 015- 3699413
E-mail: sandra@impresseddruk.nl

Timo van Dorp (bestuurlid)
Bedrijf: Schouten Techniekgroep
Telefoon: 088-3990099
E-mail: tvd@schoutentechniekgroep.nl

Marcel Toet (bestuurlid)
Bedrijf: Car Dynamics
Telefoon: 015-310 05 77
E-mail: marcel@cardynamics.nl

Contactgegevens OVPN

Secretariaat OVPN
Postbus 38
2640 AA Pijnacker

Voorzitter: +31 (6) 50203125
info@ovpn.nl

Doe actief mee!

Heeft u interesse in een bestuursfunctie, wilt u meedoen in een klankbordgroep of commissie of wilt u een OVPN-Kennistafel organiseren? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of met het OVPN-secretariaat.