Faciliteren van netwerkmogelijkheden

De OVPN faciliteert het netwerken tussen in Pijnacker-Nootdorp gevestigde ondernemers. Daarmee wordt het leggen en onderhouden van formele en informele contacten tussen de leden gestimuleerd.

OVPN-bijeenkomsten

Bestuursleden en werkgroepleden van de OVPN organiseren per jaar meerdere ledenbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en excursies. Bij voldoende interesse zijn er tevens informatieve OVPN-Kennistafels. De thema’s betreffen diverse aspecten van succesvol en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, lokale aangelegenheden en sociaaleconomische-, bedrijfseconomische- en fiscale zaken. Jaarlijks is er een nieuwjaarsreceptie en een ledendag waar ook partners welkom zijn. Tevens is er een golftoernooi en een haringparty.

OVPN Ledenbijeenkomst

OVPN Ledenbijeenkomst bij Daallin BV met als gast Bram Moszkowicz.

Behartigen van collectieve belangen

De OVPN kent naast een bestuur tevens klankbordgroepen en commissies. Zij informeren en bundelen hun kennis ten behoeve van collectieve belangenbehartiging van de leden. OVPN-vertegenwoordigers onderhouden contacten met de gemeentelijke organisatie en vertegenwoordigers van verschillende bedrijventerreinen en participeren in de organisatie van gemeentelijke en regionale bijeenkomsten. De OVPN is initiator van initiatieven zoals de oprichting van het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp (OFPN). De aanpak van diverse activiteiten op bedrijvenbeveiliging zoals bewegwijzering, gezamenlijke milieu-inventarisatie van bedrijfsgronden etc. wordt door de aldaar gevestigde bedrijven georganiseerd.

Commissies en overlegplatforms

Regelmatig is er gestructureerd overleg met het gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp. Tevens is de OVPN vertegenwoordigd in commissies en overlegplatforms zoals:

  • Economisch platform Pijnacker-Nootdorp;
  • Oostland op de kaart;
  • SOB, Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven;
  • Stichting Oostlanddag.

Doe actief mee!

Heeft u interesse in een bestuursfunctie of wilt u meedoen in een klankbordgroep en commissie? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of met het OVPN-secretariaat.