Ondernemers en overheden

De Oostlanddag is het grootste ondernemersevenement van de regio. Ondernemers en overheden uit Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp komen bijeen om samen te werken aan de economie van Oostland. In 2015 werd als thema gehanteerd: ‘Volle kracht vooruit’. De middagexcursies en het avondprogramma werden door  totaal 360 ondernemers uit de regio bezocht. Kijk op www.oostlanddag.nl.

Oostlanddag 2015

Oostlanddag 2015

OVPN in organisatieteam Oostlanddag

De OVPN is medeorganisator van de jaarlijkse Oostlanddag. De OVPN doet dit als lid van het organisatieteam dat wordt gevormd door de ondernemersverenigingen VNO-NCW Oostland, NOOVA, LTO Glaskracht Midden Zuid-Holland, Ondernemend Lansingerland, Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp, gemeente Lansingerland, gemeente Pijnacker-Nootdorp en Rabobank Zuid-Holland Midden.

Organiseert u mee?

Al enkele jaren is het OVPN-bestuur betrokken bij de organisatie. Om de werkdruk te verdelen wil het OVPN-bestuur graag een OVPN-lid machtigen de OVPN in het organisatieteam te vertegenwoordigen. Heeft u interesse of wilt u informatie? Neem dan contact op met Arthur Venselaar of mail naar info@ovpn.nl.