Participeren in lokale en regionale projecten

Regelmatig neemt de OVPN deel aan door overheden en koepelorganisaties georganiseerde bijeenkomsten. Veelal staan deze bijeenkomsten in het teken van lokale of regionale projecten. Vanuit haar rol als behartiger van collectieve belangen van bij de OVPN aangesloten leden steunt en initieert de OVPN ook initiatieven die deze rol ondersteunen.

Steunen van bestaande en initiëren van nieuwe initiatieven

De OVPN onderhoudt contact met vertegenwoordigers van bedrijvenparken en bedrijventerreinen. Waar gewenste of noodzakelijk zorgt de OVPN voor daadwerkelijke steun. Lees over:

Oostlanddag

Oostlanddag 2015