Terugblik OVPN-bijeenkomst 17 november 2015:

Presentaties duurzaam ondernemen en deeleconomie bleken goede match
De OVPN-ledenbijeenkomst van dinsdag 17 november 2015 vond plaats bij Duijvestijn Tomaten. Met van verse Duijvestijnse tomaten en andere streekproducten gemaakte tomatensoep en sandwiches werden de OVPN-leden en vertegenwoordigers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp ontvangen. Na het doen van enkele mededelingen vroeg voorzitter Arthur Venselaar een minuut stilte voor het overlijden van OVPN-lid Richard Bijl en VNO-NCW bestuurder Kees van der Helm.

Duijvestijn Tomaten
Vervolgens was het woord aan gastheer Peter Duijvestijn. In geuren en kleuren vertelde Peter over het ontstaan en de groei van het familiebedrijf en over de verhuizing van het Westland naar het Oostland. Rode draad vormde de enorme innovatieve gedrevenheid en het constante streven naar een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering. Een opvallende zienswijze en aanpak waarbij Peter en zijn broers een nuchtere kijk op zaken houden.

Peter: “Aan duurzaamheid verdien je niets” zei Peter “maar daardoor wil men wel met je blijven praten. Duurzaamheid is goed voor je continuïteit.”  Peter vertelde over het duurzaam verpakken van de producten in biobased doosjes, over het gebruik van aardwarmte, de nieuwe kas met laagwaardige warmte, en het feit dat het bedrijf meer CO2 verbruikt dan dat het uitstoot. Na het presentatiegedeelte van de bijeenkomst verzorgde Peter een interessante rondleiding door zijn bedrijf.

#durftevragen
Tweede spreker was Nils Roemen die zich bezighoudt met #durftevragen. Nils opende met de eye-opener “Er is niet te weinig, maar te veel op de wereld. Daarom loont het te puzzelen met onze overvloed.” Hij pleitte voor het systeem van waardebepaling achteraf. Zelf zegt hij ook geen tarievenlijst te hanteren maar een verlanglijst met belevenissen, producten en diensten. Voorbeelden noemde hij van bijzondere situaties waar hij door zijn verlanglijst in verzeild raakte en waar hij nu met heel veel plezier aan terugdenkt.

Met tot de verbeelding sprekende voorbeelden bewees Nils dat door te toveren met overvloed belangrijke resultaten bereikt worden. Het kan mensen in beweging brengen en tot grote kostenvoordelen leiden. Inspirerend verhaal was de realisatie van ‘Het huis van overvloed’ dat geheel werd ontwikkeld, gebouwd en ingericht door vrijwilligers met overtollige materialen. Nils vertelde ook over het project ‘De waarmakerij’ en het boek #dtv dat hij schreef en de condities waaronder het is uitgegeven. Hij attendeerde de aanwezigen op de #dtv bijeenkomsten die in het land plaatshebben en de #dtv-verzoeken en –initiatieven die worden verspreid. Bij #dtv gaat het erom welke positie je inneemt: stel je je standaard in op overvloed, of op schaarste. En daarbij: ‘alles wat je aandacht geeft groeit.’


Bekijk de fotoreportage van de OVPN Ledenbijeenkomst bij Duijvestijn Tomaten.
De foto’s zijn gemaakt door Cok van den Berg, teksten zijn geschreven door Stephan Slee.