Investiga B.V.

Investiga is sinds 2010 dé handhavingsspecialist in het sociaal domein. We ondersteunen onze opdrachtgevers, waaronder gemeenten en DUO, bij het analyseren van uitkeringsbestanden en het onderzoeken van de recht- en doelmatigheid van verstrekte uitkeringen. Daarnaast adviseren we bij beleids- en juridische vraagstukken en verzorgen we ondersteuning bij bezwaar- en beroepszaken. Bij Investiga werken ervaren handhavingsspecialisten en juristen met een grote kennis van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, WMO2015 en de Jeugdwet.

Contactpersoon: Mevr. J. van Opzeeland
Adres: Meidoornlaan 4
Postcode: 2641 CB
Plaats: Pijnacker
Telefoon: 06-52696942
E-mail adres: info@investiga.nl
Website: www.investiga.nl