Onze locatie in Delfgauw vormt een groene oase midden in de Randstad. Landbouw, veeteelt, natuur en recreatie zijn bij ons geintegreerd tot een bedrijfsvoering in een optimale kringloop. De balans tussen dier, mens en natuur staat centraal. Ons gras en vee krijgen de rust en ruimte om zich te ontwikkelen en een natuurlijke weerstand op te bouwen. Alles in onze Polder van Biesland en op onze boerderij draagt hieraan bij. Wij werken met hulpboeren. Dat zijn mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, bij ons een re-integratie traject doorlopen, een verstandelijke beperking hebben of vrijwilligerswerk doen. Samen met deze hulpboeren onderhouden wij onze kringloop waar prachtige eindproducten uitkomen zoals ons hoog kwalitatief vlees, melk en groenten dat wij in eigen beheer verwerken.

Contactpersoon: Dhr. J. Duijndam
Adres: Bieslandseweg 1
Postcode: 2645 BM
Plaats: Delfgauw
Telefoon: 015-2125634
E-mail adres: info@hoevebiesland.nl
Website: www.hoevebiesland.nl
  http://www.facebook.com/HoeveBiesland http://twitter.com/HoeveBiesland