Agenda OVPN bijeenkomsten

Aan het eind van ieder kalenderjaar publiceert het OVPN-bestuur de agenda van het volgende jaar. Leden ontvangen van iedere voor leden toegankelijke bijeenkomst een uitnodiging per e-mail. Dit betreft ook bijeenkomsten zoals OVPN-Kennistafels of uitnodigingen uit naam van andere verenigingen.

OVPN-ledenbijeenkomsten 2018

24 mei: HANDELSMISSIE GAAT NIET DOOR
8 juni: OVPN Golftoernooi
27 juni: Haringparty
13 september: Ledendag
15 november: Najaarsvergadering