Agenda OVPN bijeenkomsten

Aan het eind van ieder kalenderjaar publiceert het OVPN-bestuur de agenda van het volgende jaar. Leden ontvangen van iedere voor leden toegankelijke bijeenkomst een uitnodiging per e-mail. Dit betreft ook bijeenkomsten zoals OVPN-Kennistafels of uitnodigingen uit naam van andere verenigingen.

OVPN-ledenbijeenkomsten 2022

  • 12 april: Ledenbijeenkomst bij Muller Beltex
  • 15 juni: Haringparty bij Louis van der Meijden
  • 16 september: Ledendag

Oostlanddag 2022

  • 6 april: Oostlanddag