OVPN-leden delen hun kennis

Veel OVPN-leden beschikken over kennis en kunde waarin andere leden geïnteresseerd zijn. Beide partijen kunnen voordeel hebben aan overdracht van die kennis. Om een brug te slaan tussen kennisdeling en het versterken en vergroten van het ondernemersnetwerk organiseert de OVPN Kennistafels.

Wat is een Kennistafel?

OVPN-Kennistafels zijn workshops over algemene en actuele onderwerpen. Het maximaal aantal deelnemers per workshop wordt bepaald door de aard van de bijeenkomst en de locatie. Per workshop wordt één vertegenwoordiger van een aangesloten bedrijf uitgenodigd. Bij grote interesse worden de workshops herhaald. De OVPN streeft ernaar om minimaal twee keer per jaar een Kennistafel te organiseren. Dit is echter afhankelijk van de inbreng van organiserende OVPN-leden.

Doe mee met kennisoverdracht

Staat u ervoor open om uw kennis met andere OVPN-leden te delen? U hoeft die kennisoverdracht niet alléén te organiseren. Mogelijk is er een ander OVPN-lid met op uw onderwerp aansluitende kennis. Ook krijgt u steun van de commissie OVPN-Kennistafel. Deze commissie valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het OVPN bestuur. De commisie heeft tot taak de kwaliteit van de workshops te waarborgen.

Informatie of organiseren?

Wilt u weten wat het organiseren van een Kennistafel voor u betekent? Neem dan contact op met de commissie via kennistafel@ovpn.nl of neem contact op met:

Ad Ruigrok – Bloemendaal–Ruigrok.