Activiteiten voor actieve ondernemers

Bij de OVPN krijgt u volop gelegenheid om een goed zakelijk relatienetwerk te bouwen en te onderhouden.

De OVPN organiseert zeer diverse activiteiten voor haar leden.

De OVPN organiseert zeer diverse activiteiten voor haar leden.

Ledenbijeenkomsten

Meerdere keren per jaar organiseert de OVPN Ledenbijeenkomsten.

Ledendag

Jaarlijks organiseert de OVPN haar ledendag met middag- en avondprogramma.

Nieuwjaarsreceptie

Het nieuwe jaar wordt gestart met de OVPN-nieuwjaarsreceptie.

Kennistafels

Op initiatief van leden of op verzoek van de commissie Kennistafel worden bij voldoende interesse meerdere kennistafels georganiseerd.